/

lyrics

טיפה של זוהר
בין ההדרים שלך
היפים מתמיד
הכבדים מתמיד
הבשלים להחריד

טיפות דמיון מתוך החלומות שלך
טיפות זורמות אל תוך הנשמה שלך
טיפות זולגות מתוך הדכאונות שלך
טיפה של סוד מתוך האלוהות שבך

טיפות של רוך
מתוך ההדרים שלך,
היפים להקסים
הקסומים להנעים
הנעים לצלילים,
נקוות וזורמות בנקיק צר
טיפות של רוק מתוק חריף מר
נקוות וזורמות בנקיק צר
טיפות של רוק מתוק חריף מר
טיפות דמיון מתוך החלומות שלך
טיפות זורמות אל תוך הנשמה שלך
טיפות זולגות מתוך הדכאונות שלך
טיפה של סוד מתוך האלוהות שבך
נקוות וזורמות בתוך נקיק צר שאני אוהב לקרוא לו "הדרך הביתה"

credits

from סאל חרדלי, released January 30, 2017

tags

tags: rock Israel

license

all rights reserved

about

סאל חרדלי Israel

--סאל חרדלי--
יהונתן שמילוביץ
אבשלום אריאל
שאול ברקן
אורי קוטנר
טום בוליג

contact / help

Contact סאל חרדלי

Streaming and
Download help